הקלטת שיחות
 • הקלטת כל השיחות היוצאות ונכנסות.
 • שמירת נתונים ללא הגבלה במגבלות מחשב הלקוח.
 • אחזור נתונים משוכלל.
 • מערכת WEB מלאה. יכולת עבודה מלאה עם דפדפן.
 • מערכת הרשאות מלאה.
 • עבודה במקביל עם כמה מפקחים.
 • אינטגרציה מול מערכת CRM בכל סביבת עבודה.

 

מערכת הקלטות

 • מקליטה את כל הPRI של הלקוח.
 • ועל ידי אלגורימתים מיוחד היא משייכת את כל השיחות לכל שלוחה ושלוחה.
 • כל השיחות נרשמות בבסיס נתונים SQL.
 • ניתן לגשת לחיפוש ולאיחזור ההקלטות על ידי דפדפן.
 • ניתן לעשות קבוצות של שלוחות.
 • ואז לתת הרשאה לכל משתמש, איזה שלוחות הוא יוכל לראות את הנתונים שלהם.
 • ניתן לגשת לאפליקציה ברשת הLAN או מבחוץ דרך הWAN לפי ההרשאות שנותן הלקוח.
 • ניתן לגשת בו זמנית על ידי המשתמשים בדפדפן שלהם.
 • אין מגבלה לכמות השיחות הנאגרת, תלוי במחשב השרת של הלקוח.
 • הלקוח יכול לעשות גיבויים לכל החומר.
 • ניתן גם לגשת על ידי הרשאה למחשב שרת על ידי מנהל הרשת של הלקוח, לכל הנתונים גם בלי קשר לאפליקציה שבדפדפן.
 • ניתן להשתמש בכל כלי סטנדרטי של גיבויים על מנת לגבות את החומר.
 • המערכת יודעת לחלק את השיחה למקטעים השונים שלה ולראות את מספרי השלוחות השונות שהיו מעורבים באותה השיחה.
 • ניתן להצמיד לכל הקלטה תוך כדי דיבור בזמן אמיתי טקסט כלשהו, למשל מספר הזמנה וכו'. ואחר כך ניתן למצוא את ההקלטה הזו לפי הטקסט הזה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדריך לשמיעת הקלטות במערכת של ITD

 

כדי לראות את הפירוט של ההקלטות ולשמוע אותם, צריך להכנס לאפליקציה ולבחור בתפריט למעלה: Reports ואז Quick report – Recordings. כך:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  המסך שנפתח יראה משהו כמו זה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    כדי לקבל דו"ח עדכני, צריך להגדיר מאיזה תאריך בקוביה מספר 1 על ידי הקשה על החץ הקטן ובחירה מתפריט הלוח שנה שנפתח.

2.    בקוביה זו מכוונים מאיזה שעה רוצים את ההקלטות בדו"ח. צריך לרשום את השעה ב4 ספרות כמו כאן בדוגמה (אם צריך, מוסיפים את הספרה 0 בצד שמאל).

3.    בקוביה זו מכוונים עד איזה תאריך רוצים את הדו"ח.

4.    בקוביה זו מכוונים עד איזו שעה רוצים את הדו"ח.

5.    קוביה זו אופציונאלית. אפשר לרשום בה מספר טלפון (או חלק ממספר טלפון), ואז הדו"ח יתקבל רק לגבי המספר הזה.

6.    בקוביה זו צריכים לבחור Recordings כדי לקבל דו"ח על הקלטות. ישנה אפשרות בקוביה זו לבחור לקבל דו"ח על תאים קוליים לאימייל ועל פקס2מייל.

7.    בקוביה זו נבחר את כיוון/ני השיחה המבוקש לדו"ח. Incoming=שיחות נכנסות. Outgoing=שיחות יוצאות. All=כל סוגי השיחות.

8.    אחרי שהגדרנו את כל הקוביות 1-7, מקישים על הכפתור מספר 8 להפקת הדו"ח. בזמן הפקת הדו"ח יופיע בצד שמאל למטה של הטבלה עיגול מסתובב. חייבים לחכות עד שהעיגול הזה יעלם ורק אז לעבוד עם הדו"ח הזה.

9.    Ivr Filter

10.    אם מסמנים את הריבוע הזה, יוצגו בדו"ח רק שיחות שהגיעו מזוהות למרכזיה.

11.    אפשר לקבוע באפליקציה קבוצה של שלוחות על מנת לקבל דו"ח רק על השלוחות המבוקשות. כדי להגדיר קבוצה כזו צריך להכנס בתפריט למעלה לAdmin ושם להקיש על Extensions Groups. שם תקבל תפריט משנה עם 2 אופציות:

א. Extensions Groups Manage שם תוכל להוסיף קבוצות נוספות, למחוק או לשנות שם לקבוצות קיימות.

ב. Associate Extensions Groups שם תוכל לשייך את השלוחות הרצויות לקבוצה שתבחר.

12.    כאן אמור להופיע ציור של רמקול בכל שורה כמו שמופיע בתמונה כאן למעלה. ציור זה אומר שאנו יכולים להאזין להקלטה. אם אין ציור, אבל מופיעה שורה של הנתונים על השיחה, סימן שהקובץ ההקלטה ישנו, אך אי אפשר לשמוע אותו דרך האפליקציה כאן, אלא לבחור בתפריט למעלה Reports ושם לבחור Recordings report.

13.    מספר השלוחה שדיברה בשיחה המוקלטת הזו.

אם רוצים לראות בדו"ח הזה רק נתונים על שלוחה מסויימת, צריך לרשום את מספר השלוחה הזו בשורה העליונה הריקה, ואז להקיש מימינה על המשפך הכחול עם הכפתור השמאלי של העכבר לחיצה אחת, ויפתח התפריט הזה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בתפריט הזה צריך להקיש על Apply All Filters. כעת יוצגו בדו"ח רק שורות עם השלוחה המבוקשת.

כדי להחזיר את הדו"ח שיראה את כל השלוחות צריך להקיש שוב על המשפך הכחול הזה, ואז לבחור באופציה התחתונה: Clear All Filters.

14.    המספר החיצוני של הלקוח שדיבר בשיחה המוקלטת הזו.

15.    אפשר להקיש על הכפתור הזה על מנת לחייג ישירות מהשלוחה שלך, למספר החיצוני של הלקוח שמופיע במספר 14.

16.    התאריך והשעה שבה התחילה השיחה הזו.

17.    כאן רשום האם היתה זו שיחה נכנסת או שיחה יוצאת.

18.    כאן רשום כמה זמן היתה השיחה הזו.

19.    כדי להגיע לראות את העמודה הזו צריך לגלול עד הסוף ימינה בפס הגלילה שמתחת לטבלה. בעמודה זו רשום מספר הטרנק שבציר PRI שעליו התבצעה השיחה.

20.    כדי להגיע לראות את העמודה הזו צריך לגלול עד הסוף ימינה בפס הגלילה שמתחת לטבלה. בעמודה זו רשום מספר החי"פ שאליו התקשר הלקוח. אם אין מידע, אז רשום 0.

21.    כאן למטה רואים כמה שורות בטבלה מוצגות מתוך כמה שורות שבכל הדו"ח המבוקש. כדי לראות את המשך הדו"ח, פשוט צריך לגלול למטה בפס הגלילה הימני והמחשב יטען את המשך הדו"ח.

22.    הכפתור הימני תחתון נועד כדי לייצא את הטבלה לאקסל. כדי לייצא, מקישים עם הכפתור השמאלי של העכבר לחיצה אחת על התמונה הזו, ואז נפתחת חלונית כזו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צריך להקיש על EXCEL ואז על Portrait ולבסוף על Export now, כעת יפתח חלון נוסף של הדפדפן (אם הדפדפן חוסם חלונות קופצים, לא תוכלו לראות את החלון הזה. לכן תצטרכו להגדיר בדפדפן שיתיר חלונות קופצים מאתר זה). בחלון שנפתח, תתבקשו להוריד את קובץ האקסל למחשב שלכם.

23.    כדי להאזין או להוריד את קובץ ההקלטה למחשב, צריך להקיש קודם כל השורה המבוקשת כדי שיופיעו האופציות 23 וגם 24. צריך במספר 23 לבחור בתפריט הנפתח את מספר הקובץ. (אם ישנם כמה מספרים, צריך לשמוע את כולם בזה אחר זה).

24.    וכעת להקיש על הכפתור 24 ויפתח חלון נוסף שדרכו אפשר לשמוע את ההקלטה או להוריד את קובץ ההקלטה למחשב. (אם הדפדפן חוסם חלונות קופצים, לא תוכלו לראות את החלון הזה. לכן תצטרכו להגדיר בדפדפן שיתיר חלונות קופצים מאתר זה). החלון שיפתח יראה בדומה לזה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ההקלטה תתחיל להשמע לבד. אם לא, פשוט תקיש למטה על הכפתור המשולש בצד שמאל למטה של הפעלת ההקלטה. (אם לא מופיעה בכלל התוכנה הזו שמשמיעה את ההקלטה, סימן שבדפדפן שלך לא מותקנת אפשרות לשמוע ישירות מהדפדפן, ואז אפשר לעשות או:

א. להתקין את האפשרות הזו, לרוב יופיע למעלה בחלון הזה אופציה להתקנה. או לבקש מטכנאי שיתקין לך.

ב. להוריד את הקובץ למחשב ולשמוע אותו במחשב.

 

כדי להוריד את הקובץ למחשב כדי לשמור אותו במחשב שלכם, או כדי לשמוע אותו, פשוט להקיש עם הכפתור הימני של העכבר על המילה Download שלמעלה, יפתח לכם חלונית בדומה לזה:

ותבחרו ב'שמירת יעד בשם' או באנגלית: Save Tatget As…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרשאות

הרשאות לכל עובד שיוכל לראות רק קבוצה של שלוחות שהוא מורשה לה.

אפשר להגדיר כמה קבוצות בנושאים שונים ולכל שלוחה לתת הרשאה/ות אחרות.

נכנסים בתפריט למעלה כאן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ומקבלים את הדף הבא:

 

 

 

 

 

 

1.    כאן בוחרים את מספר השלוחה (של העובד) שרוצים לתת לו הרשאות.

2.    כאן מופיעים כל הקבוצות שמוגדרות באפליקציה. אפשר להגדיר כמה סוגים של קבוצות שרוצים.

3.    כאן מופיעים הקבוצה/ות שיש לעובד זה הרשאות אליהם.

4.    אחרי שמסמנים במספר 2 את הקבוצות שרוצים לתת לו הרשאה, מקישים על כפתור זה כדי לתת לו את ההרשאה.

5.    אחרי שמסמנים במספר 3 את הקבוצה/ות שרוצים שלא לתת לעובד זה הרשאה אליהם, מקישים על כפתור זה כדי להסיר ממנו את ההרשאה הזו.