מרכזיה בענן
 • מתן פיתרון חכם ללקוח בענן ללא התחייבות מצד הלקוח.
 • מערכת Call Center בענן.
 • מערכת הקלטה בענן.
 • העברת נתוני הקלטות לרשות הלקוח למייל.
 • שילוב חכם בין שלוחה לטלפון סלולארי.
 • שילוב חכם של ניהול תורים בשילוב עם טלפונים סלולאריים.
 • הקלטות מקצועיות ומוזיקה ייחודית ללקוח המשדרג את תדמית הלקוח.
 • מחיר תחרותי מול המתחרים.
 • השקעה בתכנון המערכת ללקוח כולל הפרטים הקטנים שנותן ללקוח את הפתרון הטוב ביותר והיעיל ביותר הקיים בשוק.

 

 
יתרונות של מערכת בענן:

 • מענה קולי חכם הודעת יום, הודעת לילה, הודעות מעבר שונות.
 • ניתוב לפי מחלקות ויחידות עסקיות, ניתוב שיחות לפי ימים ולפי שעות ניתוב שיחות באין מענה ועוד.
 • יכולות גבוהות של קול סנטר, טיפול בנציגים, ניתוב שיחות לפי עומסים ושעות.
 • שילוב ייחודי של צלצול בשלוחה ובטלפון סלולארי, גם לשלוחה בודדת וגם לקבוצת שלוחות וטלפונים סלולאריים ואופציה למענה סלקטיבי יזום בסלולארי. והשמעת מקור השיחה בסלולארי לפני מענה.
 • גמישות בהשמעת מוזיקה בהמתנה, כולל במעבר לטלפון סלולארי.
 • השמעת מיקום בתור וזמן המתנה משוער למתקשרים.
 • אין הגבלה למיקום השלוחה ולכן ניתן לשלב באופן אופטימאלי עבודה מהבית או עבודה בסניפים מרובים והכול מתפקד כמערכת אחת.
 • יכולת הקלטה של שיחות באופן גורף או יזום או סלקטיבי.
 • קבלת דוחות חכמים על פעילות במערכת בזמן אמיתי או על פעילות בעבר.
 • פקס למייל אישי או קבוצתי.
 • שילוב של מספרים שונים בארץ ובעולם גם לכניסה וגם ליציאה.
 • עבודה מול מערכת ה CRM הארגונית.
 • שרידות גבוהה של המערכת בענן גם שבמשרד אין חשמל ואין אינטרנט.
 • יכולת גבוהה של התאמת המערכת לצרכי הלקוח.
 • אין שום השקעה חוץ מעלות טלפונים עלות בין 200 שקל טלפון עם צג פשוט ל 350 שקל לטלפון צבעוני.
 • אין התחיבות של הלקוח ולכן יש ללקוח גמישות מלאה.
 • יכולת גדילה מהירה של המערכת מ 2 שלוחות ל 150 שלוחות כמעט ללא השקעה גם בכמות השלוחות וגם במספר קווים נכנסים.
 • אין תשלום על עלות קווים רק על שיחות.