CRM
  • אינטגרציה עם מערכות CRM שונות.
  • יכולת חיוג והקפצת מסך.
  • אינטגרציה עם מערכת CRM ERP. כאשר כל היכולות של המרכזייה, כולל מערכת ה CALL CENTER מנוהלות ע"י ה CRM, כולל כל התצוגה בזמן אמיתי. ללקוח יש ממשק אחד וזה מערכת ה CRM ולא שני ממשקים שונים. כל השיחות וההקלטות נכנסות באופן אוטומטי לכרטיס לקוח. יש לנו עשרות חברות טלמרקטינג שעובדות עם הפתרון הזה ברמת שביעות רצון גבוהה.
  • ניהול הניתוב של כל לקוח בנפרד ע"י מערכת CRM.