שעון נוכחות WEB
  • שעון נוכחות משלוחה של מרכזיה.
  • שעון נוכחות ע"י זיהוי מספר חיצוני.
  • מערכת דוחות משוכללת.
  • מערכת הרשאות משוכללת.
  • יצוא נתונים למערכות שכר שונות.
  • נתונים לבקרה בזמן אמיתי.
  • שמירת נתונים היסטורית.

 

 מדריך החתמת שעון

-  ישנה במרכזיה אופציה להחתמת שעון בכניסת העובד לעבודה וביציאתו כל יום. את הדו"ח המלא של כל העובדים אפשר לייצא לאקסל.
-  לכל עובד יש את הסיסמה שלו להחתמה.
- אפשר להגדיר שהעובד יכול להחתים ממספר/ים מסויים/ים נייח ו/או נייד ו/או מספר שלוחה או שלוחות.
- אפשר לתת הרשאה לעובד לראות את נתוני השעון שלו או גם של אחרים על מנת שיוכל להפיק את הדו"ח.
בדף כזה בערך מגדירים לכל עובד את הפרטים שרשמתי כאן למעלה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Delete = מסמנים שורה של נתוני עובד שרוצים למחוק מהשעון ואז מקישים כאן.
2. User ID = מספר סידורי של העובד שייחודי לעובד זה שעל ידו הוא מזדהה בהחתמת השעון.
3. Name = שם העובד.
4. Company = חברה 
5. Code = אם סימנו בעמודה בהמשך בשם Needs code  שעובד זה צריך להקיש קוד, אז הוא צריך להקיש את הקוד שהגדירו לו כאן.
6. Require Phone = 
7. Enabled = האם עובד זה יכול להחתים את השעון או שזו שורה שלא פעילה.
8. Needs code = האם עובד צריך קוד 
9. Limit to numbers = ההחתמה של עובד זה מוגבלת שהוא יוכל להחתים דווקא דרך מספרי טלפון ו/או שלוחות במרכזיה מסויימים שמוגדרים כאן בהמשך השורה. 
10. Misc. = 
11. Email to = 
12. Mail1 = 
13. No.1 = טלפון אחד (שממנו העובד יכול להחתים את השעון).
14. Mail2 = 
15. No.2 = טלפון שני (שממנו העובד יכול להחתים את השעון).
16. Mail3 = 
17. No.3 = טלפון שלישי (שממנו העובד יכול להחתים את השעון).
18. Mail4 = 
19. No.4 = טלפון רביעי (שממנו העובד יכול להחתים את השעון).
20. Mail5 = 
21. No.5 = טלפון חמישי (שממנו העובד יכול להחתים את השעון).
22. Web User Name = 
23. כמה עובדים ישנם במאגר וכמה מהם נטענו לדף זה.
24. הכפתור הירוק של החיצים המסתובבים משמש לריענון הרשימה.
25. כפתור ימני זה עם הציור של החץ הכחול ימינה נועד כדי לייצא את הרשימה לאקסל.
26. כפתור Save Layout = 
27. שורה צהובה זו למעלה בטבלה נועדה כדי להוסיף עובד חדש להחתמת השעון.

הדו"ח המופק יוצא משהו כמו זה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


- בדף זה ניתן לערוך/למחוק/להוסיף נתונים למי שנותנים לו את ההרשאה לכך.
- בדף זה גם כן אפשר לייצא את הנתונים לאקסל על ידי הקשה על הכפתור הימני תחתון בטבלה שיש עליו ציור של חץ כחול ימינה.
- כמו כן אפשר להגדיר לו למעלה מאיזה תאריך עד איזה תאריך להציג את נתוני החתמת השעון.